Hoogeloon (gemeente Bladel)

Zie ook Bladel.

Brouwerijen in 1794
bron: Breughel - Beschreeve Staat van de Meijerij
Casteren: Er is een Brouwerije.
Hapert: Er zijn twee Brouwerijen geweest, dog die zeedert eenige Jaaren niet gebruijkt worden.
Hoogloon: Er is maar eene Brouwerije, die omtrent om de 14 dagen brouwt.
Brouwerijen in 1816
bron: Brugmans - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw
Hogeloon: 2 brouwerijen met 2 werklieden.
Voormalige staat:Redelijk.
Huidige staat:Redelijk.
Consumptie:Gemeente en omliggende plaatsen.
Brouwerijen vanaf 1900
bron: Friedrich - Brauereiverzeichnis Niederlande (1997)
Geen gegevens bekend

Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant / Monumenten Inventarisatie Project

Hoogeloon - Hoofdstraat 59
Boerderij
Woonhuis
XVII-XVIII
Handgevormd baksteen, vlechtingen, duivengaten. Gepleisterde plint
Schuiframen met kleine roedenverdeling, luiken, strekken. Levensboom in bovenlicht.
Zadeldak, riet met voet van pannen.
L-boerderij, Kelder, opkamer. Dwarsdeel oorspronkelijk boerderij-brouwerij.
Boerderij op L-vormige plattegrond; het dwars naar de weg staande gedeelte met hoge kelder, topgevel met vlechtingen en duivengaten, ontlastingsbogen over de keldervensters. Steunberen tegen de zijgevel van dit gedeelte. Ramen met kleine witte roedenverdeling.
(Bron: CHIN-M.I.P. Hoogeloon 1992)

www.000webhost.com